Καλωσήλθατε στον Ιστοχώρο του HEPOSHEPOS Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού - Κτηματολόγιο Α.Ε. - ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.9 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"

    Δείτε στα "Νέα & Ανακοινώσεις":


    Οικονομικές προσφορές 2018: μειωμένα τέλη εγγραφής και πακέτα απεριόριστης χρήσης των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (RTK και DGPS)


    Ανακοίνωση σχετικά με την υλοποίηση του ΕΓΣΑ’87 στο νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελλόριζου

    Μνημόνιο συνεργασίας Κτηματολόγιο Α.Ε.-Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. για την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων σε Διπλωματούχους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς κάτω πενταετίας


    Διάθεση λογισμικού μετασχηματισμού συντεταγμένων HTRS07 <---> ΕΓΣΑ87 με δυνατότητες μετασχηματισμού υψομέτρων

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"